บริษัท เกรท ฮานะ เวิลด์
โทร 02-175-6100-2 ต่อ 102, 081-808-9034
  • th
  • โรงเรียนสอนจัดดอกไม้
  • โรงเรียนสอนจัดดอกไม้
  • โรงเรียนสอนจัดดอกไม้

โรงเรียนสอนจัดดอกไม้

บริษัท เกรท ฮานะ เวิลด์ - โรงเรียนสอนจัดดอกไม้

ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2541 โดย นางกมลวรรณ จารุกุลวนิช โดยตั้งจุดประสงค์เอาไว้ว่า จะนำเข้าและส่งออกสินค้าที่เป็นไม้ตัดดอก เพื่อให้บริการแก่ ร้านค้าประเภทฟลอรีส ในปัจจุบันนี้ธุรกิจนำเข้าและส่งออก เป็นธุรกิจที่ได้รับความสนใจจากคนรุ่นใหม่มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน อย่างเช่น ประเทศมาเลเซีย ประเทศจีน ประเทศออสเตรเลีย แล้ว แม้กระทั่ง ประเทศฮอล์แลนด์ บริษัทฯ ก็นำเข้ามาโดยสม่ำเสมอซึ่งจากประสบการณ์ในแวดวงของธุรกิจ การออกแบบการจัดดอกไม้ นักจัดดอกไม้ ครูสอนจัด ดอกไม้ รวมไปถึงธุรกิจการค้าส่ง ทำให้ นางกมลวรรณ จารุกุลวนิจ ก่อตั้ง เกรท ฮานะ อินเตอร์เนชั่นเนล ขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนให้กับ สังคมนักจัดดอกไม้ในประเทศไทย ในการนำเข้าสินค้าประเภทไม้ตัดดอกและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพนักจัดดอกไม้ และตลอดระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจนำเข้าไม้ตัดดอก มาตลอด 4 ปี บริษัทฯ ยังมีโอกาสได้สนับสนุนสินค้าประเภทเดียวกันนี้จากในประเทศ อีกทั้ง ยังเคยเป็นผู้ปลูกเลี้ยงเองอีกด้วย

 

โรงเรียนสอนจัดดอกไม้สดสากล
(Universal Flower Arrangement School)

ก่อตั้งขึ้นในปี 2544 โดย นางกมลวรรณ จารุกุลวนิช ในฐานะกรรมการผู้จัดการ เกรท ฮานะ ได้ริเริ่มจัดตั้ง โรงเรียนสอนจัดดอกไม้สดสากลขึ้น ด้วยประสบการณ์ตรง ในการจัดดอกไม้และประสบการณ์ในการสอน ส่งผลให้โรงเรียนสอนจัดดอกไม้ได้รับการตอบรับ จากผู้ที่สนใจด้วยดีเสมอมาจนถึงปัจจุบัน

บริษัท เกรท ฮานะ เวิลด์

บริษัท เกรทฮานะ เวิลด์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ 2541 โดยนางกมลวรรณ จารุกุลวนิช โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการนำเข้าและส่งออกดอกไม้ตัดดอก สำหรับร้านค้าประเภท Florist Shop ปัจจุบันธุรกิจนำเข้า และส่งออกเป็นธุรกิจที่ได้รับความสนใจจากคนรุ่นใหม่มากขึ้น

ซึ่งจากประสบการณ์อันยาวนาน ในแวดวงธุรกิจการออกแบบและการจัดดอกไม้ ของนางกมลวรรณ จารุกุลวนิช ในฐานะนักจัดดอกไม้, ครูสอนจัดดอกไม้ รวมไปถึงผู้ประกอบการ ธุรกิจการค้าส่ง จึงได้รวมกับกลุ่มเพื่อนซึ่งล้วนแล้วแต่ เป็นผู้เชี่ยวชาญในแวดวงการจัดดอกไม้ ร่วมกันก่อตั้งบริษัท เกรทฮานะ เวิลด์ จำกัด ขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนสมาคมนักจัดดอกไม้ในประเทศไทย ในการนำเข้าสินค้าประเภทไม้ตัดดอกและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ นักจัดดอกไม้

ไม่ว่าจะเป็นการนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน ตัวอย่างเช่น ประเทศมาเลเซีย,สาธารณรัฐประชาชนจีน, ออสเตรเลีย รวมที้งประเทศเนเธอร์แลนด์ ทางบริษัทก็นำเข้ามาอย่างสม่ำเสมอ และตลอดระยะเวลา 4 ปีในการดำเนินธุรกิจนำเข้าไม้ตัดดอก บริษัทยังสนับสนุนสินค้าประเภทเดียวกันนี้ จากภายในประเทศ อีกทั้งเป็นผู้เลี้ยงอีกด้วย

ให้คำปรึกษาเปิดร้านดอกไม้ฟรี!!
รับสมัครร้านค้าสมาชิก แฟรนไชส์ร้านดอกไม้
จัดหาอุปกรณ์พร้อมบริการ
Set up ร้านครบวงจร
โทร. 02-175-6100-2 ต่อ 102, 081-808-9034

ตัวอย่างผู้เข้าร่วมเรียนหลักสูตรสอนจัดดอกไม้ของเรา

บริการ
หลักสูตรขั้นพื้นฐาน 1

หลักสูตรขั้นพื้นฐาน 1

สอบถาม
หลักสูตรขั้นพื้นฐาน 2

หลักสูตรขั้นพื้นฐาน 2

สอบถาม
หลักสูตรพื้นฐานการออกแบบ 1

หลักสูตรพื้นฐานการออกแบบ 1 (12 บทเรียน)

สอบถาม
หลักสูตรพื้นฐานการออกแบบ 2

หลักสูตรพื้นฐานการออกแบบ 2 (12 บทเรียน)

สอบถาม
หลักสูตรการออกแบบจัดดอกไม้ 1

หลักสูตรการออกแบบจัดดอกไม้ 1 (24 บทเรียน)

สอบถาม
หลักสูตรการออกแบบจัดดอกไม้ 2

หลักสูตรการออกแบบจัดดอกไม้ 2 (24 บทเรียน)

สอบถาม
หลักสูตรออกแบบชั้นสูง 1

หลักสูตรออกแบบชั้นสูง 1 (12 บทเรียน)

สอบถาม
หลักสูตรออกแบบชั้นสูง 2

หลักสูตรออกแบบชั้นสูง 2 (12 บทเรียน)

สอบถาม
หลักสูตรจัดงานแต่งงาน

หลักสูตรจัดงานแต่งงาน (10 บทเรียน)

สอบถาม
หลักสูตรจัดงานประชุม

หลักสูตรจัดงานประชุม (5 บทเรียน)

สอบถาม
หลักสูตรจัดโต๊ะอาหาร

หลักสูตรจัดโต๊ะอาหาร (5 บทเรียน)

สอบถาม
หลักสูตรการจัดซุ้ม

หลักสูตรการจัดซุ้ม

สอบถาม
หลักสูตร Flower Basket

หลักสูตร Flower Basket (6 บทเรียน)

สอบถาม
หลักสูตรการจัดดอกไม้งานศพ

หลักสูตรการจัดดอกไม้งานศพ

สอบถาม
หลักสูตรพิเศษระยะสั้น

หลักสูตรพิเศษระยะสั้น (10 บทเรียน)

สอบถาม
เทคนิคการจัดช่อ และการ Packaging ในรูปแบบดีไซน์ที่ทันสมัย

เทคนิคการจัดช่อ และการ Packaging ในรูปแบบดีไซน์ที่ทันสมัย (10 บทเรียน)

สอบถาม
หลักสูตร Flower For Kids 1

หลักสูตร Flower For Kids 1 (4 บทเรียน)

สอบถาม
หลักสูตร Flower For Kids 2

หลักสูตร Flower For Kids 2 (5 บทเรียน)

สอบถาม
หลักสูตรพื้นฐานการจัดช่อ

หลักสูตรพื้นฐานการจัดช่อ (4 บทเรียน)

สอบถาม
หลักสูตรพื้นฐานการจัดแจกัน

หลักสูตรพื้นฐานการจัดแจกัน (6 บทเรียน)

สอบถาม
ติดต่อเรา
ชื่อบริษัท:
บริษัท เกรท ฮานะ เวิลด์
ผู้ติดต่อ:
โรงเรียนสอนจัดดอกไม้สดสากล
ที่อยู่:
888/8 หมู่9 ซอยเบริ่ง 64/1 ถนนสุขุมวิท107
ตำบล:
แขวงสำโรงเหนือ
อำเภอ/เขต:
เมือง
จังหวัด:
สมุทรปราการ
ประเทศ:
ไทย
รหัสไปรษณีย์:
10270
โทรศัพท์:
02-175-6100-2 ต่อ 102
โทรสาร:
02-175-6132
มือถือ:
081-808-9034
เว็บไซต์:
www.flowerschoolthailand.com
อีเมล์:
great_hana@hotmail.com
ไลน์ไอดี: